VERHUURMOGELIJKHEDEN VAN UW BUITENVERBLIJF

U kunt deze vakantiewoning aanschaffen voor eigen gebruik en/of deels te verhuren. Er zijn 3 mogelijkheden:

1.Volledig eigen gebruik

2.Deels eigengebruik / deels verhuur

3.Volledig verhuur

Als u als een particulier een vakantiewoning ter verhuur aanbiedt, dan kun u ondernemer voor de BTW zijn. Op de prijs van de vakantiewoning drukt 21% BTW. Deze BTW kun u terugvorderen als voorbelasting.

De Vereniging van Eigenaren heeft voor de verhuur een contract afgesloten met Buitenhuis Beheer & Verhuur. U kunt de woning niet zelf verhuren aan derden. Wél kunt u huurders aanbrengen. De verdere afhandeling wordt dan verzorgd door Buitenhuis Beheer & Verhuur. Dit is eerder een voordeel dan een nadeel omdat de fiscus stricte eisen stelt aan de partij die de verhuur verzorgd.

De verhuursom is belast met 6% BTW. Deze BTW moet u afdragen. De huurinkomsten zijn onbelast en vallen evenals de de waarde van de woning in Box 3. Per saldo geldt dat zeker bij de aanschaf van de vakantiewoning u een groot financieringsvoordeel kunt behalen door de vakantiewoning minimaal voor 140 dagen per jaar voor verhuur beschikbaar te stellen.

Informeer bij uw belastingadviseur en of accountant om een volledig beeld te hebben van de fiscale aangelegenheden.

Bovenstaande informatie is zo zorgvuldig mogelijk omschreven. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.